ادمي كه دنيام زير و رو كرد ادمي كه دنيام زير و رو كرد .

ادمي كه دنيام زير و رو كرد

ماه اسمون زندگيم

سلام ماه من امروز سالگرمونه هيچوقت فكر نميكردم عاشقت بشم و به اين روز با هم برسم ماه كوچولو خوشگلممم هوف هميشه بهت گفتم چشات دنيامه امروزم بهت ميگم كه بدوني اويزه گوشت كن تو تمام زندگيمي هزار بارم صد هزار بارمممم خداروشكر كنمبس ني كه تورو به من داده فرشته جذابم دلم ميخواد رم داد بزنم همه جا بگم اين دختره زندگيههههه منه  همه كس منهههههه عشقمه نفسمهههه جونمممممم عمرمهههههه فرشته خوشگله اخه تو لنگه نداري تو دنيا از بين اين هفت ميليارد نفر اخه بهتر تو مگه كسيم هست ها؟؟ معلومه كه نيس انقدر كه تو فوق العاده اي كه از بين اين همه ادم من تورو انتخابم كردم يكي يدونه من ماه مننن يادته اولين روز اشناييمون هيچوقت فكر ميكردي تا اينجا پيش بريم هيچوقت فكر ميكردي منو اينطوري عاشق خودت كني لعنتي جذابببب ها فكرش ميكردييي دوست دارمممم عشق جانممم😍😍😍😍❤❤❤😘💖💕❣💓اخه لعنتي جذاب مگه از توام جذاب تر و بهتر هستتت هااا؟؟؟ ميدونسي من ديوونت شدم ديوونه اون چشا ناب لعنتيت انقد دوست دارم كه گه ميفهميدي باورت نميشد قش ميكردي من حاضرم تمام بدبختياي كه كشيدم فراموش كنم به خاطر تو اره همون بدبختيايي كه خودتم ميدوني تو فقط دست منو بگير و قلم كن اونقدر محكم كه بفهمم همه تو سهم منه مال منهههه شايد تكراري باشه اين حرفم ولي برام مهم نيستتت هزار بارم شده تكرار ميكنم باز تكرار ميكنم تا ابددد دوست دارمممم چون تو ارزش دوست داشتن داري ارزش هزار بار كه هييچ من تا اخر عمرم صب تا شب بگ ازم كمته دختره لعنتي كه انقدتو باارزشي كه نميدونم لياقتت دارم يا نه اصلا يه چيزي ميدونسي جنگ باشه قحطي باشه بدبختي باشه زندگيم تل باشه بازم تو باشي من خوشبختم تا ابدم مشكلات داشته باشم يا دعوا كنيم اينو يادت باشه تو مال مني ماه كوچولو اسمونم واقعا مرسي كه تو زندگيم هسي خدارو خيلييي شكر ميكنم كه تورو دارم اگه تورو نداشتم چيكار ميكردم اخه عاشقتم عاشق اون چشات اخه مگه داريم قشن تر از بودنت هاا تك تك خاطرات خوش زندگي با توعه يادته جوانمردان يا قهرا و سختيا و مشكلات و پارك رفتنا و پاساز و كافه همه لحظات خوشم با تو بووووده تا الان ماهك واقعا من تا الان زندگي نميكردم تازه معني زندگي كردن ميفهمم وقتي تورو دارم تو تمام زندگي مني ماهكم عاشقتمممممم💖💖💖💞💞❤❤🥺🥺😍😍😍😍😍😘😘😘تا ابدم خداروشكر كنم براي تو بس ني مرسي ماه من كه دنيامو زير و رو كردي و مال مني با تو بودن بهترين هديه ايه كه خدا ميتونس بهم بده داشتنت يه موحبته دوست دارم خيليي ماه اسمونم دوسدار تو:خرس خوابالو💘 كوالا منن


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 5
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ تير ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۲۸:۰۲ توسط:متين ج موضوع: نظرات (1)